Dejan Tadić dipl. inž.

Dejan Tadić foto

Lični Podaci

Ime i prezime, titula

Dejan Tadić, diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju

Stalno zaposlen

Hidrogeoeko inženjering doo, Beograd

Licence i stručni ispiti

392 – Odgovorni projektant hidrogeoloških podloga i objekata

Licenca broj 392 L825 12 Inženjerska komora Srbije,

492 – Odgovorni izvođač radova na izradi hidrogeoloških podloga

Licenca broj 492 B403 07 Inženjerska komora Srbije,

Uverenje o položenom stručnom ispitu

Broj 1096/G, Ministarstvo za rudarstvo i energetiku, Vlade Republike Srbije novembar 2006-

Spisak projekata

  1. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe snabdevanja vodom objekata Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu
  2. Projekat detaljnih HG istraživanja za potrebe snabdevanja vodom aerodroma u Lađevcima (Opština Kraljevo)

Spisak elaborata

  1. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta „Miročka Voda“ u selu Reka (Opština Kladovo)
  2. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta „Jas Holding“ zahvaćeni istražno-eksploatacionim bunarom BKM-1 u naselju Kolari (Opština Smederevo)
  3. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta „Biser“ zahvaćeni istražno-eksploatacionim bunarom DK-1 u naselju Trmčare (Opština Kruševac)
  4. Elaborat o rezultatima istraživanja uticaja otpadnih rudničkih voda na kvalitet i zaštitu životne sredine u istočnoj Srbiji
  5. Elaborat o zonama sanitarne zaštite bunara SMB – 3/08 na lokalitetu Somboled d.o.o.

Spisak objavljenih naučno-istraživačkih radova

  1. Dragišić V., Živanović V., Krmpotić M., Atanacković N., Tadić D., Nešković D. i Magazinović S. Hidrogeotermalni resursi Vrnjačke Banje IV Kongres banja sa međunarodnim učešćem – Vrnjačka Banja – 2012
  2. Živanović V., Dragišić V., Krmpotić M., Tadić, D., Atanacković N., (2010): Hidrogeotermalni resursi Ribarske banje, II Kongres banja sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, p 148-160
  3. Krmpotić M., Tadić D., Nešković D., Grujić A., (2012): Hidrohemijske karakteristike podzemnih voda vulkanogenih masiva Srbije, XIV Srpski simpozijum o hidrogeologiji – Zlatibor – 2012