Zaštita izvorišta podzemnih voda

Problemi zaštite podzemnih voda od zagađivanja se u sadašnjim uslovima javljaju kao sastavni deo ukupne problematike zaštite i očuvanja čovekove sredine. Podzemne vode, koje se u širokim razmerama koriste za potrebe vodosnabdevanja, imaju u tom pogledu posebni značaj. Kao takve, zbog svoje povezanosti i otvorenosti prema atmosferskim i površinskim vodama, sve češće su podvgnute nepoželjnim uticajima.

Opasnosti od zagađivanja podzemnih voda mogu da potiču iz različitih izvora, počev od procesa infiltracije otpadnih industrijskih i komunalnih voda gradova i naselja, pa preko otpadnih voda u poljoprivrednoj delatnosti do zagađenih površinskih vodotoka i drugih vodnih akumulacija, u vodonosne sredine, i do delatnosti čoveka koji svojom aktivnošću vrši promenu sredine u kojoj živi. Osnovna usmerenja u zaštiti podzemnih voda od zagađivanja trebalo bi da imaju preventivni karakter; blagovremeno otkrivanje ili sagledavanje mogućih izvora zagađivanja i preduzimanje odgovarajućih neophodnih mera za sprečavanje njihovog štetnog uticaja na izdanske vode.

Prema tome, poznavanje hidrogeoloških i drugih uslova sredine, stanje zagađenosti, odnosno ugroženosti podzemnih voda u pogledu mogućnosti zagađivanja, zatim postojanje određenih izvora i žarišta zagađivanja ili potencijalnih mogućnosti u tom pogledu predstavlja nesumljivo nužni preduslov za pravovremeno preduzimanje stalnih ili povremenih mera za zaštitu podzemnih voda, odnosno čovekove sredine.

Republika Srbija je prepoznala potrebu da se pravnom regulativom definišu mere zaštite podzemnih voda i geološke sredine na izvorištima vodosnabdevanja, kroz obrazovanje Zona sanitarne zaštite. Propisane mere i sadržaj se nalaze u okviru Elaborata o zonama sanitarne zaštite i predstavljaju nužni korak u upravljanju jednim izvorištem podzemnih voda. Projektanti i inženjeri naše kompanije imaju veliko iskustvo u istraživanjima iz ove problematike.

Referentni projekti i elaborati iz oblasti zaštite izvorišta podzemnih voda

  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu fabrike za proizvodnju i preradu mleka „Somboled“ u Somboru za potrebe vodosnabdevanja i zaštite
  • Elaborat o zonama sanitarne zaštite bunara SMB – 3/08 na lokalitetu Somboled d.o.o.
  • Elaborat o zonama sanitarne zaštite lokalnih izvorišta na teritoriji opštine Ruma (Vodovod Ruma)

Kompanije za koje su projekti i elaborati izrađeni