Miroslav Krmpotić dipl. inž.

Miroslav Krmpotić

Lični Podaci

Ime i prezime, titula

Miroslav Krmpotić, diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju

Stalno zaposlen

Hidrogeoeko inženjering doo, Beograd

Obrazovanje

Diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Licence i stručni ispiti

392 - Odgovorni projektant hidrogeoloških podloga i objekata

Licenca broj 392 L 548 12, Inženjerska komora Srbije, septembar 2012-

492 - Odgovorni izvođač radova na izradi hidrogeoloških podloga

Licenca broj 492 C 796 08, Inženjerska komora Srbije, juli 2008-

Stručni ispit

Licenca broj 925/Ge, Ministarstvo za rudarstvo i energetiku, Vlade Republike Srbije, juni 2003-

Samostalna izrada i realizacija Projekata i Elaborata Miroslav Krmpotić, dipl. inž

Projekti

 1. Projekat istražne bušotine IB-VI i eksploatacionog bunara B-VI u Vrnjačkoj Banji
 2. Projekat detaljnih HG istraživanja za potrebe vodosnabdevanja seoskih naselja opštine Ruma (vodovod Ruma)
 3. Projekat detaljnih HG istraživanja višenamensko korišćenje podzemnih voda na lokaciji Gaj kod Male Krsne (Opština Smederevo)
 4. Projekat detaljnih HG istraživanja za potrebe vodosnabdevanja proizvodnog pogona preduzeća PDM u Pudarcima (SO Grocka)
 5. Projekat detaljnih HG istraživanja za potrebe vodosnabdevanja objekata preduzeća "Grafiprof" u Ašanji (SO Pećinci)
 6. Projekat HG istraživanja podzemnih voda za potrebe SZR "Đenadić" u naselju Novo Selo (Opština Vrnjačka Banja)

Elaborati

 1. Elaborat o rezervama prirodnih podzemnih voda iz istražno-eksploatacionog bunara IEBN-1 u krugu fabrike "Delta Matic" iz Niša
 2. Elaborat o rezervama malomineralizovanih prirodnih podzemnih voda iz istražnoeksploatacionog bunara IEBS-1 u krugu fabrike "Delta Matic" u Srbobranu (Opština Srbobran)
 3. Elaborat o rezervama malomineralizovanih podzemnih voda iz izvorišta "Fišerov Salaš" (Vodovod Ruma)
 4. Elaborat o rezervama malomineralizovanih podzemnih voda iz izvorišta "Sava I" u Jarku (Vodovod Ruma)
 5. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta "Vrnjačko Vrelo" zahvaćenih istražno-eksploatacionim bunarom MV-2 u Novom Selu (Opština Vrnjačka Banja)
 6. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda iz istražno-eksploatacionog bunara IEB-1 u naselju Slavkovica (Opština Ljig)
 7. Elaborat o rezervama podzemnih voda iz istražno-eksploatacionog bunara IEBS-1/2006 u naselju Subotište (Opština Pećinci)
 8. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta "Takovo" za potrebe vodosnabdevanja Uba
 9. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta "Konače" za potrebe vodosnabdevanja Negotina (Opština Negotin)
 10. Elaborat o rezervama podzemnih voda iz istražno-eksploatacionog bunara IEB-EKO u naselju Vrčin (Opština Grocka)
 11. Elaborat o rezultatima HG istraživanja na teritoriji opštine Ruma za potrebe izrade Elaborata o rezervama podzemnih
 12. Elaborat o rezervama malomineralizovanih podzemnih voda iz lokalnih izvorišta opštine Ruma (Opština Ruma)
 13. Elaborat o rezultatima HG istraživanja na teritoriji izvorišta "Pink" u naselju Šimanovci za potrebe izrade Elaborata o rezervama podzemnih voda (Opština Stara Pazova)
 14. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta "Pink" u naselju Šimanovci (Opština Šimaovci)
 15. Izveštaj o mogućnostima eksploatacije izvora u zoni turskog kupatila u Ribarskoj Banji
 16. Elaborat o izvedenim HG istraživanjima za potrebe izrade geološkog i hidrogeološkog informacionog sistema Nacionalnog parka Đerdap u 2009. godini
 17. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta "Migros" zahvaćeni istražno-eksploatacionim bunarom IEB-2 u Slavkovici (Opština Ljig)

Učesnik u sledećim višegodišnjim projektima

 1. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade geološkog i hidrogeološkog informacionog sistema Nacionalnog parka “Đerdap”, 2007 – 2009.
 2. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade geološkog i hidrogeološkog informacionog sistema Nacionalnog parka “Tara”, 2008 – 2010.
 3. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade geološkog i hidrogeološkog informacionog sistema Nacionalnog parka “Stara Planina”, 2010 – 2011.
 4. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade geološkog i hidrogeološkog informacionog sistema Parka prirode “Vršačke Planine”, 2010.
 5. Projekat hidrogeoloških istraživanja uticaja otpadnih rudničkih voda na životnu sredinu na području istočne Srbije, 2009.
 6. Projekat hidrogeoloških istraživanja uticaja otpadnih rudničkih voda na životnu sredinu na području istočne i južne Srbije, 2010.
 7. Projekat hidrogeoloških istraživanja uticaja otpadnih rudničkih voda na životnu sredinu na području južne i zapadne Srbije, 2011.
 8. Projekat hidrogeoloških istraživanja ležišta bora i litijuma “Jadar” kod Loznice, 2010-2012.
 9. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja ležišta borata “Piskanja” u Baljevcu, 2011.

Objavljeni naučno-stručni radovi

 1. Dragišić V., Živanović V., Krmpotić M., Atanacković N., Tadić D., Nešković D. i Magazinović S. Hidrogeotermalni resursi Vrnjačke Banje IV Kongres banja sa međunarodnim učešćem – Vrnjačka Banja – 2012
 2. Krmpotić M., Tadić D., Nešković D., Grujić A., (2012): Hidrohemijske karakteristike podzemnih voda vulkanogenih masiva Srbije, XIV Srpski simpozijum o hidrogeologiji – Zlatibor – 2012
 3. Živanović V., Dragišić V., Krmpotić M., Tadić, D., Atanacković N., (2010): Hidrogeotermalni resursi Ribarske banje ,II Kongres banja sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, p 148-160
 4. Polomčić D., Dragišić V., Krmpotić M., Živanović V. (2008): Appliance of hydrodynamical model on groundwater source "Sava I" (Serbia): Possibility of enlargement groundwater source" ?-13. Proceedings of the XXXVI Congress of International Association of Hydrogeologists, Toyama, Japan, 2008
 5. Krmpotić M, Polomčić, Dragišić V, Živanović V., (2008): Appliance of hydrodynamical model on groundwater source Fiserov Salas (Serbia): Possibility of groundwater source protection, 33-th International Geological Congress, Oslo, Norway, 2008, Abstract
 6. Dragišić V., Špadijer S., Živanović V., Krmpotić M. (2007.): Režim podzemnih voda subtermalnih karstnih vrela - primer Milušinačkog vrela, 6. simpozijum o zaštiti karsta, Beograd, 2007.
 7. Dragišić V., Špadijer S., Živanović V., Krmpotić M. (2007.): Hidrogeološke karakteristike termalnih karstnih vrela u lokalnosti Čedovo kod Sjenice, 6. simpozijum o zaštiti karsta, Beograd, 2007.
 8. Polomčić D., Dragišić V., Krmpotić M. (2007.): Appliance of hydrodynamical model on groundwater source "Sava I" (Serbia): possibility of groundwater source protection, Proceedings of the XXXV Congress of International Association of Hydrogeologists, Lisbon, 2007.
 9. Dragišić V., Špadijer S., Živanović V., Krmpotić M. (2007.): The Problems of Water Supply in Holokarst terrains - The Example of Karst Area of the Town of Bileća, the Republic of Srpska, Proceedings of the XXXV Congress of International Association of Hydrogeologists, Lisbon, 2007.
 10. Špadijer S., Rabrenović V., Krmpotić M. (2005); Analysis of the mutual relation between "warm" and "cold" karst aquifer water based on the results of groundwater regime monitoring -example of Milušinac karst spring (E Serbia). Int. Conference & Field Seminar - Water Resources & Environmental Problems in Karst, CVIJIĆ, p. 591-596 2005.
 11. Dragišić V., Špadijer S., Živanović V., Krmpotić M. (2005.): Metodology of hidrogeological researches of carst- the example of carst aquifer of Ozren and Devica in the north-east Serbia, Int. Conference & Field Seminar - Water Resources & Environmental Problems in Karst, CVIJIĆ, p. 539-544, 2005.
 12. Krulj D., Martić M., Suknović M., Krmpotić M. (2004): Geografski informacioni sistemi u transportu XXXI simpozijum o operacionim istraživanjima, p. 121 - 124, Fruška Gora.