Danijela Poljak master inž.

Danijela Poljak

Lični Podaci

Ime i prezime, titula

Danijela Poljak, master inženjer geologije za geološko inženjerstvo

Inženjer na stručnoj praksi

Hidrogeoeko inženjering doo, Beograd

Obrazovanje

2010-2012

Rudarsko-geološki fakultet, Beograd – MSc - master studije (tema završnog rada: „Hidrogeotermalni sistem Vranjske banje“)

2006-2010

Rudarsko-geološki fakultet, Beograd – BSc - diplomirani inženjer geologije za geološko inženjerstvo, Studijski program hidrogeologija (tema diplomskog rada: „Ocena rezervi i kvaliteta podzemnih voda izvorišta „Euroaqua“ na Rtnju“

2002-2006

Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milankovic“, Beograd – geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju

Zvanja

Msc - master inženjer geologije za geološko inženjerstvo BSc - diplomirani inženjer geologije za geološko inženjerstvo

Radno iskustvo

2012

Saradnik na izradi Elaborata o rezervama – „Natural Mineral Waters“ d.o.o Beograd.

2011

Stručna praksa iz hidrogeologije, istočna Hercegovina i Crna Gora

2010

Terenska nastava iz predmeta Regionalna hidrogeologija (Slovenija) Stručna praksa iz hidrogeologije, Geološki Institut Srbije, Beograd Terenska nastava iz predmeta Regionalna hidrogeologija (Srbija)

2009

Terenska nastava iz predmeta Hidrogeološko kartiranje, Rtanj (Istočna Srbija)