Izrada Projekata Eksploatacije

Projekat eksploatacije ležišta izdanskih voda predstavlja poslednji, završni projekat u nizu projekata i elaborata koje je neophodno uraditi za potrebe dobijanja dozvole za korišćenje prirodnog resursa – tzv. eksploatacionog prava.

On praktično predstavlja sublimaciju svih sprovedenih istraživanja, počev od projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na određenom prostoru. U njemu se sagledavaju overene rezerve podzemnih voda, i daje još jednom pregled kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika eksploatisanih podzemnih voda.

Njegov sastavni deo je projekat vodozahvatnog objekta, kojim su podzemne vode zahvaćene i cevovoda koji se postavlja do mesta buduće eksploatacije. Postoje određene razlike i specifičnosti u zavisnosti od toga da li je u pitanju izvor ili istražno-eksploatacioni bunar.

Uzevši u obzir multidisciplinarnost predstavljenog problema, ovaj projekat združeno izrađuju stručnjaci hidrogeološke, građevinske i mašinske struke.

Referentni projekti eksploatacije

  • Saglasnost na Projekat kojim se utvrđuje ispunjenost uslova i mera održivog korišćenja prirodnih resursa – podzemnih voda, investitor „Jas Holding“ Smederevo
  • Projekat eksploatacije prirodnih mineralnih podzemnih voda sa izvorišta “JAS Holding” (opština Smederevo)
  • Saglasnost na Projekat kojim se utvrđuje ispunjenost uslova i mera održivog korišćenja prirodnih resursa – podzemnih voda, Zlatna Voda Gornji Banjani
  • Projekat eksploatacije prirodnih mineralnih podzemnih voda sa izvorišta „Zlatna Voda“ (opština Gornji Milanovac)

Kompanije za koje su projekti i elaborati izrađeni