Izrada studija izvodljivosti

Sem korišćenja resursa podzemnih voda kao socijalne kategorije, u poslednje vreme dolazi do ekspanzije eksploatacije ovog resursa u smislu donošenja profita, u vidu izrade fabrika za flaširanje voda, balneoloških sistema, za potrebe iskorišćenja hidrogeotermalne energije i sl. Izrada tehno-ekonomskih studija za te potrebe dobija veliku opravdanost.

Ta činjenica otvara novo poglavlje u projektovanju u hidrogeologiji, pre svega u smislu analize vodnih resursa u tehno-ekonomskom pogledu.

Studija izvodljivosti (Studija opravdanosti) predstavlja poslednju fazu u razradi projektne ideje, koja prethodi donošenju odluke o realizaciji investicije. U ovoj fazi su obuhvaćeni i analiziraju se svi aspekti budućeg korišćenja ili proizvodnje vezane za eksploataciju podzemnih voda.

Osnov za studiju predstavljaju prethodni radovi i idejni projekat. Ovako kompleksne studije mogu imati slobodniju interpretaciju sadržaja, mogu biti prilagođene hidrogeološkim specifičnostima, ukoliko se rade za internu upotrebu investitoru.

Ukoliko se prilažu bankama, ili nekim drugim finansijskim organizacijama, obaveznost sadržaja je definisan određenim podzakonskim aktima.