Istraživanja za potrebe izrade geoloških informacionih sistema

Iskustva razvijenog sveta jasno ukazuju da informacione tehnologije imaju veliki značaj u unapređenju planiranja i korišćenja prirodnih resursa. Pri tome tehnologija geografskih informacionih sistema (GIS) ima posebno mesto, jer omogućava bolji prikaz podataka, bolje međusobno povezivanje podataka, a time i jasnije razumevanje. Izrada geološkog i hidrogeološkog Informacionog Sistema određenog područja omogućava standardizaciju informacija istražnog područja i ostalih podataka koji su od značaja vezanih za stanje i analizu istih. Ovakav sistem će tokom vremena sistematizovati i prikupiti podatke na jedno mesto, tj. bazu, pa će tokom vremena doći do konsistentnosti, a samim tim će se ostvariti identifikacija podataka u raznim aktivnostima.

Ovakav pristup sistematizaciji podataka u okviru istraživanja omogućuje sakupljanje i arhiviranje podataka o izveštajima i merenjima u fazama istraživanja o geološkim i hidrogeološkim karakteristikama na istražnom području, kao i lako dodavanje podataka o ostalim vidovima istraživanja datog područja. Pristup podacima je omogućen preko slojeva koji će se moći definisati za određene potrebe i korisnike. Vizuelnim mehanizmima za unos podataka, izmenu i verifikaciju omogućen je grafički unos i izmene, kao i grafički i tabelarni prikaz podataka.

Na bazi rezultata izrade geološkog informativnog sistema, uglavnom kroz reinterpretaciju postojećih podataka, pristupa se radovima na izradi hidrogeološkog informacionog sistema. Izdvojeni poligonalni geološki entiteti opisuju se i kroz hidrogeološku interpretaciju. Na ovaj način kreirani su osnovni geološki i hidrogeološki elementi informacionog sistema i pristupa se sledećoj fazi, tj. organizaciji katastra hidrogeoloških pojava i objekata, uzimanju hemijskih analiza i dr.

Radi lakšeg pregleda i upravljanja informacionim sistemom, nakon prikupljanja svih raspoloživih podataka i njihovog pohranjivanja kako u bazu GEOLISS, tako i u dopunsku bazu koja je formirana za potrebe izrade geološkog i hidrogeološkog informacionog sistema izvršena je vizuelizacija podataka pothranjenih u bazi.

Mogućnosti daljeg razvoja i unapređenja GEOLISS-a su velike i raznovrsne. Ovako koncipiran informacioni sistem omogućava razvoj u više pravaca. U pravcu svog usložnjavanja i razvoja detaljnosti već postojećih oleata, kao i u svojoj slojevitosti, tj. multidisciplinarnosti. Informacioni sistem u ovom obliku može da posluži u svim aspektima istraživanja datog područja, kao jedna podloga daljim rezultatima istraživanja.