Nadzor na izradi istražno-eksploatacionih objekata

Nakon izrade projektne dokumentacije, otpočinje realizacija projekta sa konkretnim istražnim radovima. Neophodni mehanizam za praćenje realizacije projekta predstavlja stručni nadzor.

Možemo razlikovati dve različite vrste stručnog nadzora: nadzor angažovan ispred projektne organizacije kako bi se pratila ispravna realizacija projekta ili nadzor angažovan ispred investitora, kako bi se isti zaštitio od potencijalnih nepravilnosti u radu.

Projektantski nadzor je bitno odrediti zato što, ne retko, dobri projekti bivaju kompromitovani nekvalitetnom i nestručnom izvedbom. Ukoliko on izostane, teško ili nikako nije moguće dokazati da je eventualni negativni rezultat istraživanja posledica lošeg izvođenja, a ne greške projektanta. Samo inženjer hidrogeologije sa položenim stručnim ispitom može biti u nadzoru i potpisivati građevinski dnevnik, dokument u kome se svakodnevno konstatuju izvršeni radovi.

Sem projektantskog, čest je slučaj da sam Investitor angažuje svoj stručni nadzor na radilištu, kako bi u njegovo ime nadgledao realizaciju projekta. Nadzor angažovan od strane investitora ga štiti od negativnih rezultata u odnosu sa izvođačem i projektnom organizacijom. Na poslovima stručnog nadzora NE MOŽE biti angažovan samo inženjer hidrogeologije sa stručnim ispitom, već samo projektna organizacija.

Referentni projekti i elaborati iz oblasti nadzor na izradi istražno-eksploatacionih objekata

  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području naselja Kljajićevo – opština Sombor za potrebe izrade jednog istražno – eksploatacionog bunara
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području naselja Riđica – opština Sombor za potrebe izrade istražno-eksploatacionog bunara IEB-9/2011
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području Soko Banje (opština Soko Banja) – Izrada istražno-eksploatacionog bunara IEBGG-1/2012
  • Elaborat o izvedenim radovima na izvođenju istražno-eksploatacionog bunara IEB-5/2011 na području izvorišta naselja Telečka – opština Sombor
  • Elaborat o izvedenim radovima na izvodjenju istražno-eksploatacionog bunara IEB-4/2012 na području izvorišta naselja Gakovo u Somboru
  • Izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima na izradi bunara IEB-9/2011 u Riđici, bunara IEB-8/2011 u Kljajićevu, bunara IEB-15/2011 i IEB-16/2011 Jaroš – Sombor i bunara IEB-5/2011 u Telečkoj

Kompanije za koje su projekti i elaborati izrađeni