Izrada hidrodinamičkih studija

U savremenom koncepcijskom prilazu procesa istraživanja za potrebe otvaranja ili proširenja, odnosno upravljanja izvorištem podzemnih voda, hidrodinamička analiza je zastupljena u svim fazama istraživanja. Nužnost primene ove analize proističe iz potrebe za kvantifikacijom efekata procesa koji su od značaja za istraživanja pri otvaranju izvorišta ili u toku same eksploatacije.

Hidrodinamička analiza predstavlja metodološki postupak, koji u sebe uključuje niz metoda hidrodinamičkih proračuna, od čega je najkompleksnija metoda hidrodinamičkog modeliranja režima izdani. Ovim analizama se sprovodi racionalizacija i optimizacija istraživanja i rada projektovanih ili izgrađenih sistema.

Ovim analizama se na kompleksan način vrši simuliranje svih stanja hidrogeološkog sistema – hidrogeološke sredine i procesa u istoj, u izabranom vremenskom periodu, kao i upravljanje novoizgrađenim ili postojećim vodozahvatnim sistemom.

Hidrodinamička studija predstavlja neizostavan dokument u procesu otvaranja ili proširenja jednog izvorišta podzemnih voda. Ona ima za cilj da na realan način simulira režim izdani na kojoj se izvorište nalazi, te da prognozira režim izdani tokom eksploatacije, u uslovima izmene graničnih uslova ili razvoja analiziranih procesa.

Izgradnjom i puštanjem u rad, odnosno, eksploatacijom objekata se ne završava primena hidrodinamičkih analiza. Periodična hidrodinamička analiza režima i efekata rada izvorišta, predstavlja najadekvatnije sredstvo u upravljanju vodnim resursima kaptirane izdani.

Referentni projekti i elaborati iz oblasti izrade hidrodinamičkih studija

  • Hidrodinamička Studija o mogućnosti i načinu proširenja izvorišta “Jaroš” u Somboru
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe proširenja izvorišta „Jaroš“ u Somboru
  • Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta „Fišerov salaš“ (Opština Ruma) – u izradi
  • Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta „Sava I“ (Opština Ruma) – u izradi

Kompanije za koje su projekti i elaborati izrađeni