Projekti i elaborati

Projekti

 1. Saglasnost na Projekat kojim se utvrđuje ispunjenost uslova i mera održivog korišćenja prirodnih resursa – podzemnih voda, investitor „Jas Holding“ Smederevo
 2. Projekat eksploatacije prirodnih mineralnih podzemnih voda sa izvorišta "JAS Holding" (opština Smederevo)
 3. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i izgradnja bunara na području naselja Donji Petrovci
 4. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe proširenja izvorišta „Jaroš“ u Somboru
 5. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe snabdevanja vodom objekata preduzeća MPC u Beogradu
 6. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade Elaborata o rezervama podzemnih voda preduzeća Voćar Eskargot u Smederevu
 7. Hidrološki proračun karakterističnih proticaja reke Nišave (profil vodozahvata MHE Čiflik kod Bele Palanke)
 8. Hidrološki proračun karakterističnih proticaja reke Nišave (profil vodozahvata MHE Vrgudinac kod Bele Palanke)
 9. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe snabdevanja vodom objekata Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu
 10. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu fabrike za proizvodnju i preradu mleka „Somboled“ u Somboru za potrebe vodosnabdevanja i zaštite
 11. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih podzemnih voda izvorišta PDM u Pudarcima
 12. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih podzemnih voda izvorišta „Sava I“ u Jarku (Vodovod Ruma)
 13. Saglasnost na Projekat kojim se utvrđuje ispunjenost uslova i mera održivog korišćenja prirodnih resursa – podzemnih voda, Zlatna Voda Gornji Banjani
 14. Projekat eksploatacije prirodnih mineralnih podzemnih voda sa izvorišta „Zlatna Voda“ (opština Gornji Milanovac)
 15. Glavni Projekat opremanja i povezivanja bunara u naselju Dobrinci (Vodovod Ruma)
 16. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda u lokalnosti Ovčar Banja za potrebe preduzeća „Yugohol“ d.o.o (opština Čačak)
 17. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području naselja Kljajićevo – opština Sombor za potrebe izrade jednog istražno – eksploatacionog bunara
 18. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe snabdevanja vodom objekata preduzeća „Selen“ d.o.o. u Banji Gornja Trepča
 19. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području naselja Riđica – opština Sombor za potrebe izrade istražno-eksploatacionog bunara IEB-9/2011
 20. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području naselja Metković (opština Bogatić)
 21. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području Soko Banje (opština Soko Banja) – Izrada istražno-eksploatacionog bunara IEBGG-1/2012
 22. Projekat izvedenog stanja istražno-eksploatacionog bunara CV-2 u Kraljevu
 23. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda za potrebe vodosnabdevanja objekata preduzeća "Gradina" na lokalnosti Surčinskog polja
 24. Projekat izrade dva istražno-eksploataciona bunara IEB-15/2013 i IEB-16/2013 na području izvorišta "Jaroš" u Somboru
 25. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na lokalitetu Borač (Opština Knić)
 26. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda za potrebe izrade istražno-eksploatacionog bunara BŠĆ-3/2012 na lokalitetu izvorišta Ćekova Česma u naselju Krčmar (opština Mionica)
 27. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja izvorišta "Mlaka" u naselju Kučevo (Opština Kučevo) za potrebe izrade Elaborata o rezervama podzemnih voda
 28. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištima Novi Kneževac
 29. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta vinarije "Dvor Levač" za potrebe izrade Elaborata o rezervama
 30. Projekat hidrogeoloških istraživanja izvorišta preduzeća "Transkop" u Paraćinu za potrebe izrade Elaborata o rezervama
 31. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu "Jelen DO" AD - opština Požega

Elaborati

 1. Elaborat o izvedenim radovima na izvođenju istražno-eksploatacionog bunara IEB-5/2011 na području izvorišta naselja Telečka – opština Sombor
 2. Elaborat o rezultatima geoloških istraživanja na izvorištu fabrike mlečnih proizvoda “Somboled” d.o.o iz Sombora
 3. Elaborat o izvedenim radovima na izvodjenju istražno-eksploatacionog bunara IEB-4/2012 na području izvorišta naselja Gakovo u Somboru
 4. Elaborat o zonama sanitarne zaštite bunara SMB – 3/08 na lokalitetu Somboled d.o.o.
 5. Elaborat o zonama sanitarne zaštite lokalnih izvorišta na teritoriji opštine Ruma (Vodovod Ruma)
 6. Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća Voćar Eskargot u Smederevu
 7. Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu fabrike mlečnih proizvoda “Somboled” d.o.o. iz Sombora
 8. Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu "Omarsko vrelo"
 9. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta "PDM" u Pudarcima
 10. Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta "Omarsko Vrelo"
 11. Elaborat o rezultatima hg istraživanja u izvorištu fabrike NECTAR u Bačkoj Palanci

Izveštaji

 1. Izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima na izradi bunara IEB-9/2011 u Riđici, bunara IEB-8/2011 u Kljajićevu, bunara IEB-15/2011 i IEB-16/2011 Jaroš – Sombor i bunara IEB-5/2011 u Telečkoj

Studije

 1. Hidrodinamička Studija o mogućnosti i načinu proširenja izvorišta “Jaroš” u Somboru