Andrijana Grujić dipl. inž.

Andrijana Grujić, foto

Lični Podaci

Ime i prezime, titula

Andrijana Grujić, diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju

Stalno zaposlena

Hidrogeoeko inženjering doo, Beograd

Saradnik na izradi Projekata

 1. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području naselja Metković (opština Bogatić)
 2. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području Soko Banje (opština Soko Banja) – Izrada istražno-eksploatacionog bunara IEBGG-1/2012
 3. Projekat izrade dva istražno-eksploataciona bunara IEB-15/2013 I IEB-16/2013 na području izvorišta “Jaroš” u Somboru

Saradnik na izradi Elaborata

 1. Elaborat o izvedenim radovima na izvođenju istražno-eksploatacionog bunara IEB-9/2011 na području naselja Riđica – opština Sombor
 2. Elaborat o izvedenim radovima na izvođenju istražno-eksploatacionog bunara IEB-8/2011 na području naselja Kljajićevo – opština Sombor
 3. Elaborat o izvedenim radovima na izvođenju istražno-eksploatacionog bunara IEB-15/2011 na području izvorišta Jaroš u Somboru – opština Sombor
 4. Elaborat o izvedenim radovima na izvođenju istražno-eksploatacionog bunara IEB-16/2011 na području izvorišta Jaroš u Somboru – opština Sombor
 5. Elaborat o izvedenim radovima na izvođenju istražno-eksploatacionog bunara IEB-5/2011 na području izvorišta naselja Telečka – opština Sombor
 6. Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća Voćar Eskargot u Smederevu
 7. Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu fabrike Somboled
 8. Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Dobrinci“ (Vodovod Ruma)
 9. Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Grabovci“ (Vodovod Ruma)
 10. Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Nikinci“ (Vodovod Ruma)

Saradnik na izradi Studija

 1. Studija izvodljivosti punionica vode „Omarska Vrela“ Predov Krst – Tara
 2. Inovirani katastar vodnih pojava i objekata na teritoriji Beograda sa digitalnom kartom i bazom podataka (opštine Voždovac, Čukarica i Novi Beograd)

Spisak objavljenih naučno-istraživačkih radova

 1. Krmpotić M., Tadić D., Nešković D., Grujić A., (2012): Hidrohemijske karakteristike podzemnih voda vulkanogenih masiva Srbije, XIV Srpski simpozijum o hidrogeologiji – Zlatibor – 2012