Usluge

Mi smo mlada kompanija koja se bavi projektovanjem, inženjeringom i konsaltingom iz oblasti geologije, hidrogeologije, zaštite životne sredine i srodnih naučnih i stručnih oblasti. Okosnicu kompanije čini mali tim inženjera projektanata sa velikim stručnim znanjem i značajnim iskustvom. Inženjeri HidroGeoEko inženjeringa u saradnji sa svojim spoljnim saradnicima i konsultantima obezbeđuju kompletan „know-how“, od formiranja i uobličavanja ideje i pratećih istraživanja, do izrade kompletne dokumentacije, poput projekata, izveštaja i elaborata, kao i usluga u toku same eksploatacije. Tokom svog postojanja smo samostalno ili u saradnji sa partnerskim kompanijama učestvovali na rešavanju konkretne problematike iz: