Vodosnabdevanje naselja

Značaj vode za čoveka posebno je istaknut u Povelji o vodi Evropskog saveta. Snabdevanje higijenski besprekornom vodom za piće i vodom za ostale potrebe, u dovoljnim količinama i u svako doba, neophodan je uslov za život naselja, razvoj opština, poljoprivrednih, zanatskih i industrijskih pogona.

Kako je voda za piće najvažnija životna namirnica, to snabdevanje njom ima prvorazredni značaj u vodoprivrednom prostornom planiranju. U sistemu gazdovanja vodom, zahvatanje, održavanje i zaštita voda (po količini i kvalitetu) imaju najviši rang u odnosu na ostale mere.

Snabdevanje vodom u opštem smislu podrazumeva javno snabdevanje vodom, nasuprot pojedinačnom snabdevanju privatnog poseda iz sopstvenog postrojenja. Besprekorno snabdevanje se uopšte uzev postiže samo javnim centralnim postrojenjem za snabdevanje vodom, što znači da se svi stanovnici jednog mesta snabdevaju iz jednog postrojenja, od jednog preduzeća.

Da bi se pokrivale potrebe za vodom nekog postrojenja za snabdevanje vodom, ono mora da ima na raspolaganju nalazište vode podesno po količini i kvalitetu. Treba naročito voditi računa da se odabrano nalazište ne optereti zahvatanjem vode. Pravilan izbor nalazišta vode pretpostavlja poznavanje hidrogeologije.

Niz istraživanja koja prethode izgradnji jednog izvorišta podzemnih voda, kao i radnje koje obezbeđuju kvalitet i kvantitet resursa u dugom periodu eksploatacije spadaju u delokrug stručnjaka, inženjera hidrogeologije. Različita tehnička rešenja za problem vodosnabdevanja, često su posledica uslova na terenu.

Naša kompanija, sa svojim stručnim kadrom je u proteklim godinama učestvovala na formiranju i održavanju više izvorišta za vodosnabdevanje privrednih subjekata i fizičkih lica, kao i za potrebe velikih izvorišta regionalnog karaktera. Posebno smo ponosni na višegodišnju saradnju sa Javnim preduzećima „Vodokanal“ iz Sombora i „Vodovod“ iz Rume.

Referentni projekti i elaborati iz oblasti vodosnabdevanja naselja

  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe snabdevanja vodom objekata Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe proširenja izvorišta „Jaroš“ u Somboru
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu fabrike za proizvodnju i preradu mleka „Somboled“ u Somboru za potrebe vodosnabdevanja i zaštite
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih podzemnih voda izvorišta „Sava I“ u Jarku (Vodovod Ruma)
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području naselja Kljajićevo – opština Sombor za potrebe izrade jednog istražno – eksploatacionog bunara
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području naselja Riđica – opština Sombor za potrebe izrade istražno-eksploatacionog bunara IEB-9/2011
  • Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu fabrike mlečnih proizvoda “Somboled” d.o.o. iz Sombora
  • Hidrodinamička Studija o mogućnosti i načinu proširenja izvorišta “Jaroš” u Somboru

Kompanije za koje su projekti i elaborati izrađeni