Travertinska kada (Eng. rimstone pool)

Travertinska kada (Eng. rimstone pool)

Vrsta pećinskog nakita koja nastaje istaložavanjem kalcijum karbonata iz podzemnih voda koje teku pećinskim kanalima. Nailaskom na prepreke (odseci, pregibi), iz njih se prilikom prelivanja i raspršivanja izlučuje travertin, koji vremenom narasta do oblika koji podsećaju na kade i u kojima se skuplja voda.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik , Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 462, T147.