Crpenje podzemnih voda (Eng. groundwater pumping)

Crpenje podzemnih voda (Eng. groundwater pumping)

Crpenje podzemnih voda iz bunara, bušotina, okana ili drugih vodozahvata ili prirodnih akumuacija sa otvorom na površini (izvori, cenote, izdanska oka), radi obezbeđenja vode za vodosnabdevanje ili industrijske, kao i za potrebe odvodnjavanja u rudarstvu, poljoprivredi i rudarstvu.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik , Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 62, C46.