Peloidi (Eng. peloides)

Peloidi (Eng. peloides)

predstavljaju prirodne finozrne muljevite tvorevine koje po sastavu predstavljaju smešu mineralnih voda i organskih i neorganskih materija. Stvaraju se u zaslanjenim i slatkovodnim sredinama (lagune, jezera, estuari itd.). Imaju primenu u balneologiji za lečenje oblaganjem, tj. mazanjem delova tela.

Sin. Lekovita blata; mineralna blata. Syn. pelloides Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 345, P64.