Lekovite vode (Eng. medicinal waters)

Lekovite vode (Eng. medicinal waters)

su podzemne vode koje zahvaljujući opštoj mineralizaciji, jonskom sastavu, sadržaju gasova, prisustvu terapeutski aktivnih komponenti (mineralnih i organskih), radioaktivnih elemenata, alkalnosti ili kiselosti i povišenoj temperaturi, imaju blagotvorno terapeutsko dejstvo na čovekov organizam, i kao takve imaju široku primenu u balneologiji.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik , Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 274, L41.