Kopani bunar (Eng. Dug well)

Kopani bunar (Eng. Dug well)

predstavlja najprostiji tip bunara koji se izrađuje ručno ili jednostavnim alatom u vidu vertikalnog okna (šahte). Prethodno iskopana bunarska rupa podziđuje se opekom, lomljenim kamenom, betonom ili armiranim betonom. Najčešće predstavlja nesavršeni vodozahvatni objekat prečnika oko 1m, izuzetno i više. Dubina ovakvih bunara iznosi 6-10 m, maksimalno do 30m, no poznati su pojedinačni primeri gde dubina kopanih bunara iznosi i preko 50 m. Podzemna voda najčešće ulazi samo kroz dno bunara. Koriste se za individualno snabdevanje pijaćom vodom ili vodom za navodnjavanje biljnih kultura.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 258, K338.