Kisele kiše (Eng. Acid rain)

Kisele kiše (Eng. Acid rain)

predstavljaju kišne padavine obogaćene sadržajima H2SO4 i HNO3 u rezultatu uzajamnog dejstva oksida sumpora i azota sa vodama atmosfere. Odlikuju se niskim vrednostima pH, koje u područjima intenzivne emisije gasova u atmosferu (topionice sulfidnih ruda, bazna hemija i drugi zagađivači) često iznose i manje od 4,5. Izlučivanjem na površinu zemlje negativno deluju na biljni pokrivač i zemljište, što je posebno izraženo kod terena siromašnih karbonatima.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 237, K177.