Podzemne vode

"Malo ima nauka, koje imaju toliko primene u životu kao Geologija. Pojedini ogranci ove nauke ili više njih ukupno primenjeni su i u poljoprivredi, i u arhitekturi, i u inženjerstvu, i u rudarstvu, i u tehnologiji itd. I kad bi se, s obzirom na ove mnogostruke i raznovrsne primene, htelo popularno izložiti sve pouke, koje daje Geologija praktičnome životu, moralo bi se napisati nekoliko ovolikih knjiga, kao što je ova. MI smo uzeli da popularno iznesemo samo onaj deo iz Geologije, koji govori o podzemnim vodama: jedno, što su pouke, koje otuda proizilaze, zaista od velikoga značaja u praktičnome životu, i drugo, što je sama stvar po sebi vrlo zanimljiva. Tako je postala ova knjiga.

Pri izradi ove knjige upotrebljavana su važnija geološka, hidrološka i balneološka dela. Primeri su naročito uzimani iz Srbije, a po mogućstvu i iz susednih zemalja. Pisac je shvatio svoj zadatak tako, da sva važnija i interesantnija pitanja potanko izloži, a da sporedna pitanja i pitanja manjeg značaja samo dodirne, i to u toliko, u koliko je to potrebno radi boljega razumevanja glavne stvari."

Iz predgovora knjige Podzemne vode, Svetolik Radovanović, 1897, Srpska književna zadruga, Beograd