Hidrogeološki model (Eng. Hydrogeological model)

Hidrogeološki model

Prikaz hidrogeološkog sistema koji je šematizovan u cilju uprošćavanja složenih hidrogeoloških i hidrodinamičkih uslova, stanja i procesa koji se javljaju u izučavanom hidrogeološkom sistemu, s namerom da se omogući stvaranje proračunske šeme hidrodinamičkog modela režima izdani.

Hydrogeological model

The representation of the hydrogeological system, which is schematized in order to simplify the complex hydrogeological and hydrodynamics conditions, state and procedures that occur in the explored hydrogeological system. The main purpose of hydrogeological model is created of an estimation scheme of the hydrodynamic model of aquifer regime.

Rečnik geoloških termina i pojmova Geološkog informacionog sistema Srbije, Beograd, 2011. Geološka klasifikacija/Osnovna hidrogeološka terminologija i klasifikacije/ p. 350