Nortonov bunar (Eng. Norton well)

Nortonov bunar (Eng. Norton well)

Bunar malog kapaciteta koji se koristi uglavnom za vodosnabdevanje pojedinačnih domaćinstava. Kaptira izdani u peskovito-šljunkovitim naslagama sa nivoom koji se nalazi relativno plitko, najčešće ne dublje od 5-6 m ispod površine terena. Izrađuje se tako što se pod pritiskom u izdansku zonu pobijaju cevi prečnika 30-100 mm. Na najnižem delu cevi, u dužini oko 1 m, nalazi se filterska konstrukcija prečnika otvora nekoliko milimetara, obložena sitom. Na bunar se postavlja klipna pumpa, sa cilindrom iznad terena.

Sin. Filterski bunar; pobijeni bunar; Abisinski bunar. Sin. Drive well; tube well; Abyssinian well; filter-well; well point.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p.323, N110.