Izdan (Eng. aquifer)

Izdan (Eng. aquifer)

predstavlja geološku sredinu potpuno ili delimično zasićenu slobodnim podzemnim vodama, sposobnu da akumulira i odaje slobodne podzemne vode koje hrane izvore, slobodno ističu u reke, jezera i mora, i zahvataju se različitim vodozahvatnim objektima (bunari, vodozahvatni potkopi i dr.

Sin. akvifer. Syn. Water horizon , groundwater reservoir
Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 200, I129.