Koristi izvor tako da vodu možemo piti i na rečnom ušću

Koristi izvor tako da vodu možemo piti i na rečnom ušću! (12 ekoloških zapovesti)