Voda (Eng. Water) (H2O)

Voda (Eng. Water) (H2O)

je prozračna tečnost bez mirisa i ukusa. To je najvažnije jedinjenje kiseonika i vodonika, što je i za živi svet. Ulazi u sastav svih živih organizama i neophodna je za njihov opstanak. Molekul vode (molekulska masa iznosi 18g/mol) sastoji se iz dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonika, pod međusobnim uglom od 105°. Tačka ključanja vode iznosi 100°C, tačka mržnjenja 0°C, gustina 1,0g/cm3.


Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 485, V71