Šta je mekše od vode, šta je tvrđe od kamena?

"Šta je mekše od vode, šta je tvrđe od kamena? Ipak meka voda dubi tvrdi kamen." Ovidije