Podzemna voda (Eng. Groundwater)

Podzemna voda (Eng. Groundwater)

predstavlja svaku slobodnu vodu ispod površine Zemlje (u litosferi), bez obzira na poreklo, fizičke osobine, hemijski, radiološki i mikrobiološki sastav. Zapunjava superkapilarne porozne oblike u litosferi u zoni zasićenja (tzv. izdanska zona). Javlja se i u zoni aeracije u okviru manjih akumulacija, iznad generalnog nivoa podzemnih voda (tzv. lebdeća izdan) ili kao „lutajuća“ u tranzitu ka slobodnom nivou izdani, nakon infiltracije voda sa površine. U okviru izdanske zone, može biti sa slobodnim ili nivoom pod pritiskom. U oblastima večitog leda se nalazi u čvrstom stanju do dubine preko 1.000 m.

Syn. Subterranean water; underground water; subsurface water. Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 355, P164.