Uvodna kolona (Eng. conductor casing)

Uvodna kolona – conductor casing

Čelična, PVC ili neka druga cev odgovarajućeg prečnika koja se ugrađuje u cilju zaštite usta bušotine od zarušavanja, osiguranja projektovanog pravca bušenja, a takođe i radi obezbeđivanja normalne cirkulacije isplake u bušotini. Obično se ugrađuje prvih nekoliko metara, nekada 10-15 m, izuzetno i više.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik , Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 476, U65.