Vododelnica (topografska) (Eng. Divide)

Vododelnica (topografska) (Eng. Divide)

A. Granica koja razdvaja dva drenažna područja predstavljena zamišljenom linijom koja povezuje najviše topografske tačke, od koje se vode slivaju u dva različita drenažna sistema, odnosno sliva. U prirodi je ona ona najčešće predstavljena sistemom uzvišenja u reljefu, koja uslovljavaju oticanje voda nastalih od atmosferskih taloga u određeni sliv.

B. Linija preko koje ne protiče voda.

Sin. topografska vododelnica; razvođe.

Syn. topographic divide; water parting; watershade; watershade line; watershade divide.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p.487, V82