Rudničke vode (Eng. mine waters)

Rudničke vode (Eng. mine waters)

Sve vode koje se akumuliraju u rudarskim radovima, bez obzira na njihovo poreklo. Obuhvataju podzemne, površinske, atmosferske, vode od bušenja, polivanja kopova, otpadne vode iz procesa prerade ruda i sl. Zavisno od minerološko-hemijskog sastava rudnog ležišta, često se odlikuju specifičnim fizičko-hemijskim svojstvima (niske vrednosti pH, visoka mineralizacija, visoki sadržaji gvožđa i sulfata i pojedinih mikrokomponenata). Nekontrolisanim ispuštanjem, ili ispumpavanjem u najbliže recipijente, u značajnoj meri zagađuju životnu sredinu.


Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 404, R209.