Geotermalna energija (Eng. Geothermal energy)

Geotermalna energija (Eng. Geothermal energy)

Toplotna energija Zemlje (hidrogeotermalna, petrogeotermalna) koja se može koristiti kao toplota za njeno direktno korišćenje ili za pretvaranje u druge vidove energije. Spada u tzv. čiste obnovljive, ili tzv. alternativne izvore energije. Izvori geotermalne energije su različiti procesi unutar Zemlje, kojima dolazi do oslobađanja toplote.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 136, G102,